ï»?!doctype html> mayisoft 中家医《家庭医生》口è…?/title> <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> <link rel="stylesheet" href="/zt/css/common.css"> <script src="/zt/js/jquery-1.10.1.min.js"></script> <script src="/zt/js/ss.js"></script> <script src="/zt/js/index.js" type="text/javascript"></script> </head> <body> <script src="/zt/js/new_head.js" type="text/javascript"></script> <div class="contain"><!--contain--> <a href="/go.html"><div class="ban1"></div></a> <div class="box1" id="box1"> <div class="tit"></div> <div class="inner"> <img src="images/ind_06.jpg"/> <center><img src="images/ind_07.jpg"/></center> <img src="images/ind_08.jpg"/> <p class="p1" >2001年家庭医生口腔科的口腔精研专家团队,经过严谨的临床验证,推出行业先进种植牙技术——即刻用种植牙技术。该技术具备科学、精准、高效,大大降低种植时间;同时实现创口小,降低疼痛真正实现即刻负重、即种即用ã€?/p> <a href="/go.html" class="btn2 flo1">我也有这样的烦恼</a> </div> </div> <div class="box2" id="box2"> <div class="tit"></div> <div class="inner"> <p class="cont1">家庭医生口腔科始äº?997年,在口腔诊疗医学领域不断创新,经过家庭医生的精工专家团队坚持不懈的努力,终于成功推出先进的“即刻用”种植牙技术ã€?/p> <p class="cont1">多年来作为“即刻用”种植牙的起源地,秉承着服务于心的精神,以精益求精的诊疗技术惠及全球数以万计的人群ã€?/p> <img src="images/ind_21.jpg"/> <a href="/go.html"><img src="images/ind_22.jpg"/></a> <img class="left" src="images/ind_23.jpg"/> <ul class="ry_ul"> <li class="ry_t"><a>华南即刻用种植牙研究é™?/a></li> <li class="ry_t"><a>华南即刻用种植牙技术临床推广机æž?/a></li> <li class="ry_t"><a>2016年度最受信赖的种植牙专科医é™?/a></li> <li class="ry_t"><a>广东省保健协会理事单ä½?/a></li> <li class="ry_t"><a>世界500强企业定点口腔保健单ä½?/a></li> <li class="ry_t"><a>退休干部定点口腔保健单ä½?/a></li> <li class="ry_t"><a>广东省口腔医学临床教研机æž?/a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div ><!--<a href="/go.html" class="more">more + </a> --> <a href="/go.html" class="btn2 flo1">与专家一对一咨询</a> </div> <div class="box3" id="box3"> <div class="tit"></div> <div class="inner"> <img src="images/ind_31.jpg"/> <ul class="jkul1"> <li class="jk1">3D导板技术植å…? 将种植体放置在预先设计好的准确位ç½?/li> <li class="jk1">采用数字化种植修复设备,准确测量咬合关系避开血管神ç»?/li> <li class="jk1">人工牙根与牙槽骨紧密结合,如真牙般扎根无副作ç”?/li> <li class="jk1">手术微创,创伤小降低痛苦</li> <li class="jk1">根据牙齿形状与颜色定制牙冠,达到协调和美观的最佳效æž?/li> <li class="jk1">咀嚼效果好,可承受更大的咀嚼压力与真牙的效果无å¼?/li> <li class="jk1">只需要几分钟è‡?小时即可完成,术后就可进é£?/li> <li class="jk1">术后当即戴上牙冠,真正实现即种即ç”?/li> </ul> <ul class="jkul2"> <li class="jk2">哪里有骨头,就把种植体放置在哪里种植后再修复</li> <li class="jk2">仅凭医生个人经验制定方案,种植时可能会触碰神经血ç®?/li> <li class="jk2">易刺激牙周病等口腔疾病发生,导致种植失败稳定性较å·?/li> <li class="jk2">需翻瓣切开手术,以及需缝合伤口痛苦性较å¼?/li> <li class="jk2">牙冠的美观度不能保证,可能会出现与邻牙差别大的情å†?/li> <li class="jk2">需要打磨旁边的健康牙齿,对牙齿产生伤害咀嚼效率受影响</li> <li class="jk2">拔牙后需二次开刀种植,手术需用时2小时左右</li> <li class="jk2">术后2-6个月,待人工牙根与牙槽骨完全结合后才可戴å†?/li> </ul> </div> <a href="/go.html" class="btn2 flo1">了解即刻用种植牙</a> </div> <div class="box4" id="box4"> <div class="tit"></div> <div class="modbg"> <div class="inner"><br/><br/><br/> <div class="picScroll-left"> <div class="bd"> <ul class="picList"> <li style="float: left;width: 260px;"> <div class="pic"><a href="/go.html" target="_blank"><img src="images/bz1.png" /></a></div> <div class="title"><a href="/go.html" target="_blank"></a></div> </li> <li style="float: left;width: 260px;"> <div class="pic"><a href="/go.html" target="_blank"><img src="images/bz2.png" /></a></div> <div class="title"><a href="/go.html" target="_blank"></a></div> </li> <li style="float: left;width: 260px;"> <div class="pic"><a href="/go.html" target="_blank"><img src="images/bz3.png" /></a></div> <div class="title"><a href="/go.html" target="_blank"></a></div> </li> <li style="float: left;width: 260px;"> <div class="pic"><a href="/go.html" target="_blank"><img src="images/bz4.png" /></a></div> <div class="title"><a href="/go.html" target="_blank"></a></div> </li> <li style="float: left;width: 260px;"> <div class="pic"><a href="/go.html" target="_blank"><img src="images/bz5.png" /></a></div> <div class="title"><a href="/go.html" target="_blank"></a></div> </li> <li style="float: left;width: 260px;"> <div class="pic"><a href="/go.html" target="_blank"><img src="images/bz6.png" /></a></div> <div class="title"><a href="/go.html" target="_blank"></a></div> </li> <li style="float: left;width: 260px;"> <div class="pic"><a href="/go.html" target="_blank"><img src="images/bz7.png" /></a></div> <div class="title"><a href="/go.html" target="_blank"></a></div> </li> <li style="float: left;width: 260px;"> <div class="pic"><a href="/go.html" target="_blank"><img src="images/bz8.png" /></a></div> <div class="title"><a href="/go.html" target="_blank"></a></div> </li> </ul> </div> <div class="hd"> <!-- <a class="next"></a> --> <ul></ul> <!-- <a class="prev"></a> --> <!-- <span class="pageState"></span> --> </div> </div> <script type="text/javascript"> jQuery(".picScroll-left").slide({titCell:".hd ul",mainCell:".bd ul",autoPage:true,effect:"left",autoPlay:true,vis:4}); </script> <a href="/go.html" class="btn1 flo1">获取科学种牙方案</a> </div> </div> </div> <div class="box5" id="box5"> <div class="tit"></div> <div class="inner"> <img src="images/ind_51.jpg"/> </div> </div> </div><!--contain--> <div class="tit"><img src="images/tit_06.jpg" /></div> <div class="indexzj"> <div class="zjmain"> <!--<div class="ztitle"> <img src="{dede:global.cfg_templets_skin/}/images/zjtitle.png"> </div>--> <div class="ztbox"> <div class="bd"> <ul> <li> <dl> <dt> <p><img src="/jtys/imgs/ystd.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL1_yl.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL2_yl.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL3_yl.png"/></p> <p><a href="/go.html" target="_blank"><img src="/jtys/imgs/bdzL4_zx.png"/></a><a href="/zt/expert/yl" target="_blank"><img src="/jtys/imgs/bdzL4_xq.png"/></a></p> </dt> <dd><img src="/jtys/imgs/bdzR_yl.png"/></dd> </dl> </li> <li> <dl> <dt> <p><img src="/jtys/imgs/ystd.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL1_ww.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL2_ww.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL3_ww.png"/></p> <p><a href="/go.html" target="_blank"><img src="/jtys/imgs/bdzL4_zx.png"/></a><a href="/zt/expert/ww" target="_blank"><img src="/jtys/imgs/bdzL4_xq.png"/></a></p> </dt> <dd><img src="/jtys/imgs/bdzR_ww.png"/></dd> </dl> </li> <li> <dl> <dt> <p><img src="/jtys/imgs/ystd.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL1_cym.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL2_cym.png"/></p> <p><img src="/jtys/imgs/bdzL3_cym.png"/></p> <p><a href="/go.html" target="_blank"><img src="/jtys/imgs/bdzL4_zx.png"/></a><a href="/ystd/33203.html" target="_blank"><img src="/jtys/imgs/bdzL4_xq.png"/></a></p> </dt> <dd><img src="/jtys/imgs/bdzR_cym.png"/></dd> </dl> </li> </ul> </div> <a class="prev" href="javascript:void(0)"></a> <a class="next" href="javascript:void(0)"></a> <script>jQuery(".ztbox").slide({mainCell:".bd ul",autoPlay:true});</script> </div> </div> </div> <div class="anli"> <div class="tit"></div> <div class="inner"> <div id="slideBox" class="slideBox"> <div class="hd"> <ul><li class=""> </li><li class=""> </li><li class="on"> </li></ul> </div> <div class="bd"> <ul> <li style="display: none;"><a><img src="images/zr_anli1.jpg"></a></li> <li style="display: none;"><a><img src="images/zr_anli2.jpg"></a></li> <li style="display: none;"><a><img src="images/zr_anli3.jpg"></a></li> </ul> </div> <!-- 下面是前/后按钮代码,如果不需要删除即å?--><!-- <a class="prev" href="javascript:void(0)"></a> <a class="next" href="javascript:void(0)"></a> --> </div> </div> <a href="/go.html" class="btn2 flo1">获取种牙设计方案</a> </div> <script>jQuery(".slideBox").slide({mainCell:".bd ul",autoPlay:true,interTime:5000});</script> <div class="box7 inner"> <div class="alq"> <ul> <li class="alq_title"> <p><span>大家关心的问题都在这é‡?/span></p> <p>专家在线 即问即答</p> </li> <li class="alq_img"> <img src="/zt/images/alq_img.jpg" alt=""> </li> </ul> <div class="clear"></div> <div class="abox"> <ul> <li class="ab_left"> <div class="abl_top"> <ul> <li class="ablt_left"> <div class="hover"><a href="/go.html">半口种植牙多少钱</a></div> <div class="hover"><a href="/go.html">种植牙需要多长时é—?/a></div> </li> <li class="ablt_right hover"> <a href="/go.html">种植ç‰?br>会不会疼</a> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="abl_down hover"> <a href="/go.html">种牙后多久可以进é£?</a> </div> </li> <li class="ab_right"> <div class="abr_top hover"> <a href="/go.html">种植牙寿命有多长</a> </div> <div class="abr_down"> <ul> <li class="hover"><a href="/go.html">高龄老人<br>能否种牙</a></li> <li class="hover"><a href="/go.html">缺牙数量å¤?br>能种牙吗</a> </li> </ul> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <script src="/zt/js/new_foot.js"></script> <script src="/zt/js/zzgh.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/a717fa39-e46a-4d57-95a0-51036673e477-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style></body> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><td id='9xelf'></td><small id='9xelf'></small><dd id='9xelf'><dl id='9xelf'></dl><big id='9xelf'></big></dd><font id='9xelf'></font><strike id='9xelf'></strike><table id='9xelf'></table><strong id='9xelf'><ol id='9xelf'></ol></strong><tr id='9xelf'><table id='9xelf'><strike id='9xelf'></strike><form id='9xelf'></form><tbody id='9xelf'></tbody></table><dl id='9xelf'><sub id='9xelf'></sub><tfoot id='9xelf'><tbody id='9xelf'><address id='9xelf'><blockquote id='9xelf'></blockquote></address></tbody></tfoot></dl></tr><address id='9xelf'></address><dd id='9xelf'></dd><dd id='9xelf'><span id='9xelf'></span></dd><label id='9xelf'><center id='9xelf'><dl id='9xelf'><p id='9xelf'></p></dl><label id='9xelf'><b id='9xelf'></b></label></center></label><small id='9xelf'></small><abbr id='9xelf'></abbr><ins id='9xelf'><q id='9xelf'></q><fieldset id='9xelf'><thead id='9xelf'><div id='9xelf'><q id='9xelf'></q></div></thead></fieldset></ins><u id='9xelf'></u><code id='9xelf'></code><table id='9xelf'><dt id='9xelf'></dt></table><tt id='9xelf'></tt><center id='9xelf'></center><strike id='9xelf'><u id='9xelf'></u></strike><dir id='9xelf'><b id='9xelf'></b><dfn id='9xelf'></dfn><dd id='9xelf'></dd><tfoot id='9xelf'></tfoot></dir><big id='9xelf'></big><tfoot id='9xelf'></tfoot><sub id='9xelf'></sub><noframes id='9xelf'></noframes><strong id='9xelf'><q id='9xelf'><th id='9xelf'></th><dt id='9xelf'></dt></q></strong><fieldset id='9xelf'><b id='9xelf'></b><fieldset id='9xelf'><dd id='9xelf'></dd></fieldset></fieldset><table id='9xelf'></table><small id='9xelf'><button id='9xelf'><li id='9xelf'></li></button></small><table id='9xelf'><optgroup id='9xelf'></optgroup><th id='9xelf'></th></table><ul id='9xelf'></ul><select id='9xelf'></select><tbody id='9xelf'></tbody><label id='9xelf'></label><select id='9xelf'><dd id='9xelf'><p id='9xelf'></p></dd></select><center id='9xelf'><th id='9xelf'></th></center><dir id='9xelf'></dir><table id='9xelf'></table><label id='9xelf'></label><bdo id='9xelf'><tt id='9xelf'><kbd id='9xelf'></kbd></tt></bdo><b id='9xelf'><style id='9xelf'><option id='9xelf'><kbd id='9xelf'><dd id='9xelf'><dd id='9xelf'></dd></dd></kbd></option><blockquote id='9xelf'></blockquote></style></b><dt id='9xelf'><button id='9xelf'></button></dt><dfn id='9xelf'></dfn><small id='9xelf'></small><label id='9xelf'><del id='9xelf'><dd id='9xelf'><code id='9xelf'></code><acronym id='9xelf'><center id='9xelf'></center><tbody id='9xelf'><thead id='9xelf'><ins id='9xelf'></ins></thead></tbody><ins id='9xelf'><em id='9xelf'><button id='9xelf'></button></em></ins></acronym></dd></del></label><option id='9xelf'></option><u id='9xelf'></u><strong id='9xelf'></strong><strike id='9xelf'><fieldset id='9xelf'><small id='9xelf'><thead id='9xelf'></thead></small></fieldset></strike><label id='9xelf'><u id='9xelf'></u><del id='9xelf'></del></label><sub id='9xelf'></sub><strike id='9xelf'></strike><tbody id='9xelf'><small id='9xelf'></small><pre id='9xelf'></pre></tbody><u id='9xelf'></u><table id='9xelf'></table><p id='9xelf'></p><td id='9xelf'></td><code id='9xelf'></code><del id='9xelf'><style id='9xelf'><option id='9xelf'><fieldset id='9xelf'></fieldset><tt id='9xelf'></tt></option></style></del><legend id='9xelf'><kbd id='9xelf'><acronym id='9xelf'><bdo id='9xelf'><strike id='9xelf'><span id='9xelf'></span></strike></bdo></acronym></kbd></legend><del id='9xelf'></del><option id='9xelf'><ins id='9xelf'></ins></option><table id='9xelf'><span id='9xelf'></span><sub id='9xelf'><tt id='9xelf'></tt></sub></table><small id='9xelf'><ol id='9xelf'><strong id='9xelf'><kbd id='9xelf'><code id='9xelf'><option id='9xelf'></option><u id='9xelf'><center id='9xelf'></center></u></code></kbd></strong><li id='9xelf'><i id='9xelf'></i></li></ol></small><noframes id='9xelf'><dir id='9xelf'><del id='9xelf'><del id='9xelf'></del><pre id='9xelf'><pre id='9xelf'><option id='9xelf'><address id='9xelf'></address><bdo id='9xelf'><tr id='9xelf'><acronym id='9xelf'><pre id='9xelf'></pre></acronym><div id='9xelf'></div></tr></bdo></option></pre><small id='9xelf'><address id='9xelf'><u id='9xelf'><legend id='9xelf'><option id='9xelf'><abbr id='9xelf'></abbr><li id='9xelf'><pre id='9xelf'></pre></li></option></legend><select id='9xelf'></select></u></address></small></pre></del><sup id='9xelf'></sup><blockquote id='9xelf'><dt id='9xelf'></dt></blockquote><blockquote id='9xelf'></blockquote></dir><tt id='9xelf'></tt><u id='9xelf'><tt id='9xelf'><form id='9xelf'></form></tt><td id='9xelf'><dt id='9xelf'></dt></td></u></noframes><optgroup id='9xelf'><tfoot id='9xelf'></tfoot></optgroup><pre id='9xelf'><tfoot id='9xelf'><address id='9xelf'></address><blockquote id='9xelf'></blockquote></tfoot></pre><strong id='9xelf'><option id='9xelf'><option id='9xelf'><style id='9xelf'></style></option></option></strong><tr id='9xelf'></tr><form id='9xelf'></form><form id='9xelf'><form id='9xelf'></form><ol id='9xelf'><sup id='9xelf'></sup></ol></form><th id='9xelf'></th><td id='9xelf'></td><code id='9xelf'><li id='9xelf'><dl id='9xelf'><button id='9xelf'><sub id='9xelf'><span id='9xelf'><ins id='9xelf'></ins></span></sub></button><li id='9xelf'><li id='9xelf'><form id='9xelf'></form><blockquote id='9xelf'></blockquote></li><code id='9xelf'></code><dir id='9xelf'><noframes id='9xelf'></noframes></dir><kbd id='9xelf'></kbd><dir id='9xelf'></dir></li><td id='9xelf'><tfoot id='9xelf'></tfoot></td></dl></li></code><tbody id='9xelf'><small id='9xelf'></small><kbd id='9xelf'><select id='9xelf'><tt id='9xelf'><p id='9xelf'></p><address id='9xelf'></address></tt></select></kbd></tbody><pre id='9xelf'></pre><tr id='9xelf'></tr><noframes id='9xelf'><code id='9xelf'><i id='9xelf'><q id='9xelf'><legend id='9xelf'><pre id='9xelf'><style id='9xelf'><acronym id='9xelf'><i id='9xelf'><form id='9xelf'><option id='9xelf'><center id='9xelf'></center></option></form></i></acronym></style><tt id='9xelf'></tt></pre></legend></q></i></code><center id='9xelf'></center></noframes><thead id='9xelf'><sub id='9xelf'></sub></thead><sup id='9xelf'><div id='9xelf'></div></sup><td id='9xelf'><dd id='9xelf'><fieldset id='9xelf'><code id='9xelf'><blockquote id='9xelf'><tfoot id='9xelf'></tfoot></blockquote></code><td id='9xelf'></td></fieldset></dd><tr id='9xelf'><label id='9xelf'><dir id='9xelf'></dir></label></tr></td><style id='9xelf'></style><option id='9xelf'></option><legend id='9xelf'><fieldset id='9xelf'><u id='9xelf'></u></fieldset><strike id='9xelf'><td id='9xelf'></td><tfoot id='9xelf'></tfoot><u id='9xelf'><tr id='9xelf'></tr></u></strike></legend><fieldset id='9xelf'><dir id='9xelf'><form id='9xelf'><optgroup id='9xelf'></optgroup></form></dir><font id='9xelf'><dl id='9xelf'></dl></font></fieldset><blockquote id='9xelf'></blockquote><style id='9xelf'></style><p id='9xelf'></p><label id='9xelf'><ol id='9xelf'><sub id='9xelf'><noscript id='9xelf'><code id='9xelf'></code></noscript><td id='9xelf'><tr id='9xelf'><b id='9xelf'><dl id='9xelf'><ol id='9xelf'></ol></dl></b></tr></td><dt id='9xelf'></dt></sub></ol><address id='9xelf'></address></label><legend id='9xelf'><pre id='9xelf'><style id='9xelf'><acronym id='9xelf'></acronym><ul id='9xelf'><u id='9xelf'></u><table id='9xelf'><acronym id='9xelf'><tt id='9xelf'><blockquote id='9xelf'></blockquote></tt></acronym><big id='9xelf'></big></table><noframes id='9xelf'><font id='9xelf'></font></noframes></ul></style></pre></legend><p id='9xelf'></p><dfn id='9xelf'><blockquote id='9xelf'></blockquote><u id='9xelf'><ol id='9xelf'><bdo id='9xelf'></bdo></ol></u></dfn><acronym id='9xelf'><noscript id='9xelf'></noscript></acronym><i id='9xelf'></i><button id='9xelf'><ol id='9xelf'></ol><legend id='9xelf'></legend></button><label id='9xelf'></label><ol id='9xelf'></ol><address id='9xelf'><legend id='9xelf'><u id='9xelf'><font id='9xelf'><tt id='9xelf'></tt><strong id='9xelf'><span id='9xelf'><q id='9xelf'></q></span></strong></font></u><u id='9xelf'></u></legend></address><ins id='9xelf'></ins><q id='9xelf'><address id='9xelf'><option id='9xelf'></option></address></q><p id='9xelf'></p><dd id='9xelf'></dd><td id='9xelf'><style id='9xelf'></style></td><em id='9xelf'><optgroup id='9xelf'></optgroup><address id='9xelf'><tfoot id='9xelf'><address id='9xelf'></address></tfoot></address></em><p id='9xelf'><table id='9xelf'><option id='9xelf'></option><tt id='9xelf'></tt></table></p><ins id='9xelf'><style id='9xelf'><tbody id='9xelf'><span id='9xelf'><thead id='9xelf'></thead></span><li id='9xelf'><button id='9xelf'></button></li><del id='9xelf'><div id='9xelf'><small id='9xelf'></small></div><i id='9xelf'></i></del></tbody></style><noscript id='9xelf'><thead id='9xelf'><tr id='9xelf'></tr></thead></noscript></ins><p id='9xelf'><dd id='9xelf'><button id='9xelf'></button><del id='9xelf'><label id='9xelf'><b id='9xelf'></b><li id='9xelf'></li></label><big id='9xelf'></big></del><pre id='9xelf'><tbody id='9xelf'><style id='9xelf'><dt id='9xelf'></dt></style><legend id='9xelf'><noframes id='9xelf'><dd id='9xelf'></dd></noframes></legend></tbody><button id='9xelf'></button></pre><li id='9xelf'><span id='9xelf'></span></li></dd></p><li id='9xelf'></li><fieldset id='9xelf'><ol id='9xelf'></ol></fieldset><kbd id='9xelf'></kbd><small id='9xelf'><b id='9xelf'><optgroup id='9xelf'></optgroup><div id='9xelf'></div></b><div id='9xelf'></div></small><u id='9xelf'></u><big id='9xelf'><ul id='9xelf'></ul></big><button id='9xelf'><sup id='9xelf'><ol id='9xelf'></ol><strong id='9xelf'></strong></sup></button><option id='9xelf'></option><tr id='9xelf'></tr><b id='9xelf'><div id='9xelf'></div></b><tbody id='9xelf'><acronym id='9xelf'><acronym id='9xelf'></acronym></acronym><dfn id='9xelf'></dfn></tbody><ol id='9xelf'><kbd id='9xelf'></kbd></ol><kbd id='9xelf'><em id='9xelf'><dir id='9xelf'><thead id='9xelf'></thead></dir></em></kbd><table id='9xelf'></table><select id='9xelf'></select><table id='9xelf'></table><sup id='9xelf'></sup><bdo id='9xelf'></bdo><noscript id='9xelf'><dfn id='9xelf'><fieldset id='9xelf'><button id='9xelf'></button></fieldset></dfn></noscript><thead id='9xelf'></thead><table id='9xelf'></table><font id='9xelf'></font><button id='9xelf'></button><legend id='9xelf'><p id='9xelf'><select id='9xelf'></select><abbr id='9xelf'></abbr></p></legend><del id='9xelf'><del id='9xelf'></del></del><dt id='9xelf'></dt><blockquote id='9xelf'></blockquote><strike id='9xelf'></strike><button id='9xelf'></button><u id='9xelf'></u><legend id='9xelf'><del id='9xelf'><i id='9xelf'></i></del></legend><noframes id='9xelf'></noframes><tbody id='9xelf'></tbody><dir id='9xelf'><dir id='9xelf'><select id='9xelf'></select></dir></dir><font id='9xelf'></font><u id='9xelf'></u><bdo id='9xelf'><optgroup id='9xelf'></optgroup></bdo><sub id='9xelf'></sub><tr id='9xelf'><font id='9xelf'><tbody id='9xelf'><dfn id='9xelf'></dfn></tbody></font></tr><font id='9xelf'></font><table id='9xelf'><blockquote id='9xelf'><em id='9xelf'><dl id='9xelf'><acronym id='9xelf'><code id='9xelf'><thead id='9xelf'></thead><bdo id='9xelf'><option id='9xelf'></option></bdo></code></acronym></dl></em></blockquote></table><button id='9xelf'></button><legend id='9xelf'><tt id='9xelf'></tt><li id='9xelf'></li></legend><pre id='9xelf'></pre><center id='9xelf'><label id='9xelf'><dl id='9xelf'><td id='9xelf'></td></dl></label><abbr id='9xelf'></abbr></center><del id='9xelf'><noscript id='9xelf'></noscript><thead id='9xelf'></thead></del><ol id='9xelf'><noscript id='9xelf'><tbody id='9xelf'><acronym id='9xelf'></acronym></tbody></noscript><b id='9xelf'></b><dt id='9xelf'></dt><option id='9xelf'></option></ol><strong id='9xelf'><button id='9xelf'></button></strong><sub id='9xelf'></sub><del id='9xelf'><strong id='9xelf'><td id='9xelf'></td></strong><p id='9xelf'><button id='9xelf'><ul id='9xelf'><dfn id='9xelf'></dfn><label id='9xelf'></label></ul></button></p></del><acronym id='9xelf'><form id='9xelf'><noframes id='9xelf'></noframes></form><th id='9xelf'><u id='9xelf'><small id='9xelf'><span id='9xelf'></span></small></u><tr id='9xelf'><abbr id='9xelf'><strike id='9xelf'></strike></abbr></tr></th></acronym><strike id='9xelf'><button id='9xelf'><td id='9xelf'><select id='9xelf'><li id='9xelf'><sub id='9xelf'><style id='9xelf'></style><tfoot id='9xelf'></tfoot></sub></li></select></td></button></strike><label id='9xelf'></label><span id='9xelf'><u id='9xelf'></u></span><style id='9xelf'><bdo id='9xelf'><noscript id='9xelf'><b id='9xelf'></b></noscript><thead id='9xelf'><dt id='9xelf'><form id='9xelf'></form></dt></thead></bdo><button id='9xelf'><form id='9xelf'><del id='9xelf'></del></form><q id='9xelf'><address id='9xelf'><ol id='9xelf'><acronym id='9xelf'><label id='9xelf'><span id='9xelf'><li id='9xelf'></li><font id='9xelf'><span id='9xelf'></span></font><b id='9xelf'></b></span></label><button id='9xelf'></button><big id='9xelf'></big><form id='9xelf'><div id='9xelf'><dir id='9xelf'><strong id='9xelf'><label id='9xelf'></label></strong></dir></div></form><dt id='9xelf'></dt><tt id='9xelf'></tt></acronym><li id='9xelf'><li id='9xelf'><dt id='9xelf'><acronym id='9xelf'></acronym></dt></li></li></ol></address><sub id='9xelf'></sub></q></button><table id='9xelf'></table></style><td id='9xelf'><dd id='9xelf'></dd></td><label id='9xelf'></label><button id='9xelf'><td id='9xelf'></td></button><table id='9xelf'><select id='9xelf'><label id='9xelf'><tr id='9xelf'></tr><noframes id='9xelf'></noframes><select id='9xelf'><small id='9xelf'></small></select></label></select></table><span id='9xelf'></span><label id='9xelf'></label><tfoot id='9xelf'></tfoot><abbr id='9xelf'></abbr><option id='9xelf'><button id='9xelf'><tbody id='9xelf'><strike id='9xelf'><select id='9xelf'></select></strike></tbody></button></option><abbr id='9xelf'><option id='9xelf'></option><u id='9xelf'><b id='9xelf'></b></u></abbr><font id='9xelf'></font><form id='9xelf'></form><ins id='9xelf'><noframes id='9xelf'></noframes><pre id='9xelf'><u id='9xelf'><i id='9xelf'><em id='9xelf'><option id='9xelf'></option></em></i></u><ol id='9xelf'><kbd id='9xelf'><span id='9xelf'></span><abbr id='9xelf'><i id='9xelf'><ins id='9xelf'></ins></i></abbr></kbd></ol></pre></ins><optgroup id='9xelf'></optgroup><noframes id='9xelf'><style id='9xelf'></style><sub id='9xelf'><dfn id='9xelf'><abbr id='9xelf'><big id='9xelf'><bdo id='9xelf'></bdo></big></abbr></dfn></sub></noframes><strike id='9xelf'></strike><td id='9xelf'></td><sub id='9xelf'><center id='9xelf'></center><abbr id='9xelf'></abbr><noframes id='9xelf'><dir id='9xelf'></dir></noframes></sub><tfoot id='9xelf'></tfoot><style id='9xelf'></style><legend id='9xelf'><tfoot id='9xelf'><b id='9xelf'></b><q id='9xelf'><del id='9xelf'><style id='9xelf'><address id='9xelf'></address></style><kbd id='9xelf'><li id='9xelf'></li><small id='9xelf'></small></kbd></del></q><small id='9xelf'><strike id='9xelf'></strike></small></tfoot><dd id='9xelf'><tt id='9xelf'><strong id='9xelf'><big id='9xelf'></big></strong></tt></dd></legend><form id='9xelf'></form><style id='9xelf'></style></div>